ماه: آوریل 2019

افسردگی و روابط زناشویی

یکی از بیماری های شایع در جوامع امروزی افسردگی است، بر طبق مطالعات انجام شده شیوع افسردگی در کشور ما افزایش یافته است . افسردگی یکی از بیماری های است که در هر سن و جنسی اتفاق می افتد که انواع مختلفی دارد . افسردگی یکی از بیماری های است که بر روی تمام مسائل زندگی افراد […]

ادامه مطلب